MINIPIVOVARY

Mít tak vlastní pivo ...

Vítejte na stránkách určených všem milovníkům dobrého piva,

pivovarnickým nadšencům i zájemcům o vlastní minipivovar.

Světlé, kvasnicové, s příchutí …

A mnoho dalších nejrůznějších druhů piva se v dnešní době vyrobí, a také vypije v České republice, a to nejen ve velkých pivovarech, ale také v menších domácích, rodinných, hospodských či hotelových minipivovarech. Není divu, naše republika patří dlouhodobě k nejvyšším průměrným spotřebitelům rezavého moku. A právě díky minipovarům si může připravit svůj oblíbený druh piva skoro každý.

Minipivovary jsou zkrátka atraktivním lokálním byznysem, dokážou ozvláštnit nabídku nápojového lístku, přitáhnout nové zákazníky nebo jen zpříjemnit příjemné posezení s přáteli. Dnes jich je u nás zhruba 170 a počet stále stoupá …

Proto se tradiční česká společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY rozhodla, že všem zájemcům o dobré, kvalitní, ale i jistým způsobem unikátní pivo ukáže jak na to.

Ludvík Ješátko, generální ředitel PACOVSKÝCH STROJÍREN:
„Produkce PACOVSKÝCH STROJÍREN v oblasti minipivovarů je unikátní nejen na českém trhu. Nabízíme typizované technologie, ale také se velmi rádi přizpůsobíme individuálním požadavkům jednotlivých zákazníků a připravíme jim dodávku na klíč podle jejich přání. Díky našim technologiím si mohou milovníci tradičního českého moku dopřát široké množství druhů piva v té nejvyšší kvalitě. Výrazný podíl mají na výstupu živá kvasnicová piva plzeňského typu, ať už filtrovaná, anebo nefiltrovaná.“


Jak se k nám pivo dostalo?

Pivo je slovo staroslověnského původu a znamená „nápoj nejrozšířenější a nejobyčejnější“. Podle mnohých archeologických nálezů začali pivo vařit již obyvatelé starověké Mezopotámie zhruba 7 000 let před naším letopočtem. Ačkoliv se dá pivo označit za český národní nápoj, na naše území se dostalo v porovnání se světovými parametry mnohem později – přišlo v době osídlení našeho území keltskými Bóji, germánskými kmeny a Slovany. Nejstarší doložený pivovar je podle pramenů Břevnovský klášterní pivovar v rámci Břevnovského kláštera v Praze, byl založen v roce 993.

Prvým dokladem souvisejícím přímo s výrobou piva je nadační listina prvního českého krále Vratislava II. z roku 1088, ve které mimo ostatní dary a privilegia panovník přidělil vyšehradské kapitule desátek chmele na vaření piva. Největší rozkvět výroby piva na území českých zemí nastal ve 12. století, kdy měl na území státu právo vařit pivo kdokoliv – většinou ho vařily ženy přímo v domech způsobem velmi primitivním. K technologickému rozvoji došlo ve 13. století spolu s rozvojem královských měst. Později byly zakládány městské pivovary zbohatlími měšťany, takže se postupně vytvořila síť šlechtických, klášterních a městských pivovarů, v nichž se připravovalo kvalitní pivo vhodné nejen pro domácí konzumaci, ale již také na vývoz do okolních zemí a na další panovnické dvory.

Důležitými milníky pivovarnictví v českých zemích bylo založení pivovarské školy v Brně sládkem Františkem Ondřejem Poupětem na přelomu 18. a 19. století a také Měšťanského pivovaru v Plzni roku 1842. Jejich speciálně vyráběné spodně kvašené pivo ovlivnilo technologické postupy na našem území i ve světě. V 19. století patřilo české pivovarnictví mezi vedoucí hnací sílu v celém světě v tomto odvětví. K novému nárůstu pivovarů a minipivovarů dochází až v současné době – po katastrofě, kterou českému pivovarnictví způsobily obě světové války a komunistický režim, kdy chyběly prostředky na modernizaci.

 

Novinky

Ferstival minipivovarů na Pražském hradě
19.06.2017

V pátek 16. 6. 2017 a v sobotu 17. 6. 2017 proběhl 6. ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě, kterého se zúčastnilo 66 pivovarů z Čech a 4 pivovary z Maďarska. Přišlo přes 2 700 návštěvníků a celkem se vyčepovalo 7 000 litrů...

Více novinek